Om lydarkivet

Trøjborg Lydarkiv

Baggrunden og hensigten med Trøjborg lydarkiv

Trøjborg Lydarkiv / Radio Trøjborg: Her gemmes interview med og om folk, der inte­resserer sig for bydelen Trøjborg – i fortid, såvel som i nutid.

De indsamlede interview omtales her på hjemmesiden som artikler og har re­lation til områdets beboere, boliger, butikker, gader, historie, levevis, virk­som­heder etc. – kort sagt stort set alt med tilknytning til Trøjborg. Der kan og­så forekomme indslag, der kun har periferisk tilk­nytning til bydelen eller som blot er medtaget for den gode historie.

Trøjborg Radio / Trøjborg Lydarkiv er en videreførelse af det initiativ, der skul­le føre til oprettelsen af en lokalradio. En del af lydindslagene stammer således fra et kortlevet forsøg, omkring 2009-2010, på at starte en lokalradio. Vi har valgt at bibeholde navnet, så nye interesserede kan afprøve ideen om en lokal­radio på et senere tidspunkt. Indtil videre vil vi via Internettet alene gøre det muligt at lytte til vores historier. 

Vil du lytte til en lydoptagelse: Klik på Gader eller Personer i ven­stre side og vælg derefter et indslag - antal indslag er angivet i parentes og kaldes her artikler. Når du vælger et indslag, følger en kort introduktion til det valgte ind­slag. Indslaget kan lyttes til, når du klikker på den lille trekant yderst til ven­stre på det lille Quick Time ikon nederst på siden.

Download indslag: I nogle tilfælde kan lydindslaget også downloades (Klik: Hent indslag) og se hvilke indslag, der er gjort klar til at downloades.

Har du et foto eller en tegning med motiver fra bydelen Trøjborg, vil det være dejligt hvis vi må se det. Har du kend­skab til en historie eller begivenhed, som du gerne vil have andre hører om, er du også meget velkommen til at kontakte os.

 

 

 

 

 

Du er her: Hjem > Om lydarkivet